International Appeal – Polski

balk

06. Poland, Polska / Polish: Polski

The official language of Poland is Polish. Polish is also spoken by large minority groups in Lithuania, Belarus, Czechia, Romania, Ukraine and it is the second most spoken language in England (spoken by 8% of the population) 

balk

§1. Human ecology: 06. Polish – Polski

balk

§2. Additional Information

balk

§3. PDF in Polish: Polski

Międzynarodowy Apel O Powstrzymanie 5g Na Ziemi I W Przestrzeni Kosmicznej.

5G spowoduje bezprecedensowy wzrost nieuchronnej, niedobrowolnejekspozycji wszystkich na promieniowanie radiofalowe.

Podpisz apel: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/ 

.balk

Poland_International_5G_Space_Appeal

 

  • All International Appeal languages in a list: here
  • International Appeal Newsletters: here