International Appeal – Български

.balk

26. Bulgaria, България / Bulgarian: Български

The official language of Bulgaria is Bulgarian.

balk

§1. Human ecology: 26. Bulgarian – Български

balk

§2. Additional Information

balk

§3. PDF in Bulgarian: Български

Международна жалба: Спрете 5G на Земята и в Космоса.

5G ще доведе до огромно увеличаване на неизбежното,неволно излагане на безжична радиация.

Подпишете жалбата: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

.balk

Bulgaria_International_5G_Space_Appeal

 

  • All International Appeal languages in a list: here
  • International Appeal Newsletters: here